Kadra nauczycielska

 1. Dorota Zaniewska – dyrektor szkoły, język polski,
 2. Grażyna Bobik - edukacja wczesnoszkolna, plastyka
 3. Agnieszka Bojarska - edukacja wczesnoszkolna,
 4. Mariola Pawłowska -edukacja wczesnoszkolna,
 5. Barbara Rząsińska - matematyka, informatyka
 6. Beata Mażewska - język angielski, język niemiecki
 7. Edyta Laskowska - matematyka, fizyka,
 8. Anna Bieńkowska - biologia, historia,
 9. Agnieszka Szczubełek - chemia,
 10. Ewelina Lipka-Chudzik - język polski, geografia, edukacja dla bezpieczeństwa,
 11. Angelika Ostrowska - wychowanie fizyczne,
 12. Jarosław Kraska - muzyka, technikaKarolina 
 13. Grażyna Nowakowska - religia, wychowanie do życia w rodzinie
 14. Edyta Dzbeńska - wiedza o społeczeństwie.